Program for 2022.

Vi kender vel alle remsen efterhånden: "..med forbehold for aktuelle restriktioner og bla. bla bla..." Hold derfor øje med siden her, FaceBook, eller spørg et bestyrelsesmedlem om evt. ændringer.

Årets program ligger imidlertid klar, det ser godt og hyggeligt ud. Bestyrelsen har igen bestræbt sig på at skabe muligheder for gode fælles stunder i din jagtforening. Se blot her:

Præmiewhist er genoptaget, og fortsætter frem til 31. marts -22.

Rævejagt.

Der afholdes rævejagt søndag den 23. januar -22.  i januar

med udgangspunkt fra Harring Hedevej 3, 7752 Snedsted.

Vi skal jagte i Harring mose, Hørdum skov, Nørhå mose og på vores eget revir i Sdr. Vorupør.

Efter jagten er der spisning i klubhuset. Pris for dagens arrangement er 200,-.

Tilmelding til Kresten på 21944284 eller Henrik på 24229745.

Max. 25 deltagere.

Hyggelig klubaften.

Fredag den 18. februar kl. 19.00 afholdes hyggeaften i klubhuset på Harring Hedevej 3, 7752 Snedsted.

Det bliver en aften hvor vi hygger os med lidt forskellige aktiviteter for dem der har lyst, såsom bueskydning, kortspil, dart m.m.

Har du blot lyst til at komme og snakke med jagtkammerater, er du også meget velkommen.

Hundetræning.

Start torsdag den 24. marts kl. 19.30 med infoaften i klubhuset på Harring Hedevej 3, 7752 Snedsted. Denne aften uden hund.

Derefter trænes der i 10 uger hos Kaj Verner, Irupvej 5, 7752 Snedsted.

Første træningsaften er onsdag den 30. marts.

Tilmelding til Kaj Verner på 27646127.

Se i øvrigt Kaj Verners oplæg under "Hundetræning".

Trofæaften.

Torsdag den 7. april kl. 18.00 afholdes vores store trofæaften i Hørdumhallen.

Der vil være udstilling af et stort udsnit af de store då- og kronhjorte, der er skudt i de forgangne sæsoner.

Kl. 19.30 fortæller LUX Jagtrejser om deres spændende jagtrejser og om jagtrejse i almindelighed, bl.a. hvad du skal være opmærksom på inden du bestiller din rejse.

Der vil være udstillinger fra Land og Fritid, Thy Outdoor, Galgebakkens Hjortefarm, Lux Jagtrejser, Thisted Frø samt First Class Trophy konservator.

Som sædvanlig trækkes der lod om fine gevinster på indgangsbilletten, hvor hovedgevinsten er en 3 dages jagtrejse efter eget ønske fra Lux Jagtrejser. Yderligere er der fine præmier til flotteste trofæ, flotteste buk samt til det mest specielle trofæ.

Har du selv et eller flere tofæer, eller kender du en der har, er du meget velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem for at få dem udstillet.

Tag gerne en kammerat eller hele familien med denne aften.

Riffelindskydning.

Lørdag den 7. maj fra kl. 9.00 til 14.00 afholdes riffelindskydning på banen i Faddersbøl (Egebaksandevej).

Der vil som sædvanlig være uddannede instruktører tilstede.

Kl. 14.00 trækkes der lod om jagtdage på vores revir til sommerens bukkejagt. De, der møder op og indskyder deres riffel, kommer i første række til lodtrækningen. 

Der kan købes øl, vand og pølser.

Mød op og få indskudt din riffel, - det fortjener vildtet!

Bukkepral. 

Lørdag den 16. maj afholdes der bukkepral ved foreningens klubhus, Harring Hedevej 3, 7752 Snedsted.

Fra kl. 9.00 er der kaffe og rundstykker, og der vil være mulighed for middagsmad. Vi slutter kl. 14.00.

Medlemmer af foreningen er selvfølgelig velkomne uanset om man har skudt en buk eller ej.

Flugtskydning.

Lørdag den 11. juni fra kl. 13.00 har vi lejet flugtskydningsbanerne i Istrup.

Det vil være en glimrende mulighed for at afprøve sine skydefærdigheder på jagt-, trap- og/eller sporting banerne.

Dette er ikke en konkurrence, men en hyggedag med sving i bøssen.

Ingen tilmelding nødvendig, mød bare op på banen. Her kan også købes patroner.

Hjortebane. 

Søndag den 28. august kører vi til Ulfborg, hvor der vil være mulighed for at skyde til både stående og løbende vildt på hjortebanen.

Vi mødes ved Spar i Koldby kl. 8.30, hvorfra vi kører i så få biler som muligt.

Tilmelding til Kresten på 21944284 eller Henrik på 24229745.

Maks. 15 deltagere. (Først til mølle.)

 

Riffelindskydning.

Lørdag den 17. september afholdes riffelindskydning fra 9.30 til 13.00 på banen i Faddersbøl på Egebaksandevej.

Der vil som sædvanlig være uddannede riffelinstruktører til stede.

Kl. 13.00 trækkes der lod om jagtdage på foreningens revir i Sdr. Vorupør.

De, der møder op og indskyder deres riffel, er forrest i køen til lodtrækningen.

Der kan købes øl, vand og pølser.

Mød op og få indskudt din riffel inden efterårets jagter.

 

Generalforsamling.

Torsdag den 22. september kl. 19.30 afholdes der ordinær generalforsamling i klubhuset på Harring Hedevej 3, 7752 Snedsted, med dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved gule ærter med tilbehør. (Huha - guf! 😎)

Der har indsneget sig en fejl i det trykte program.

Fredag den 28. oktober er der naturligvis ikke hyggeaften i klubhuset, da nedenstående arrangement er kommet i hus.

Besøg og rundvisning på Thisted Bryghus.

Fredag den 28. oktober kl. 19.00 har vi arrangeret en rundvisning på bryghuset.

Her får vi lejlighed til at se deres nye faciliteter, og selvfølgelig også prøvesmage nogle af deres fantastiske øl.

Rundvisningen koster 150,- kr. incl. prøvesmagning.

Smørrebrød kan tilkøbes for 30,- kr. hvis man ønsker det. (Antal skal bestilles ved tilmelding.)

Tilmelding - først til mølle - skal ske til Kresten på 21944284 eller Henrik på 24229745.

Betaling skal ske forud for arrangementet.

Fællesjagt.

Søndag den 13. november kl. 9.30 afholdes fællesjagt på markerne i Harring og omegn.

Efter jagten er foreningen vært ved spisning.

Tilmelding til Kresten på 21944284 eller Henrik på 24229745.

Maks. deltagerantal 25, - først til mølle...

Mødested: Klubhuset, Harring Hedevej 3, 7752 Snedsted.

Julehygge.

Fredag den 2. december kl. 19.30 er julehyggeaften i klubhuset, Harring Hedevej 3, 7752 Snedsted.

Vi afholder bl.a. vildt-bankospil med mange fine gevinster (både vildt og andet). Til børnene er der fine slikpræmier.

Efter bankospillet er foreningen vært ved gløgg og æbleskiver m.m.

Har du vildt eller andet du vil donere til denne aften, er du meget velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Vel mødt til årets arrangementer. 🙂