Du har flere muligheder...

Hvis du allerede er medlem af Danmarks Jægerforbund, kan du blive medlem af Midtthy Jagtforening for kr. 200,- årligt. Er du ikke medlem af DJ, eller blot ønsker at være støttemedlem, så kontakt en af bestyrelsens medlemmer, så vejleder de dig med hvordan du kan forholde dig, priser, de aktuelle ordninger osv.

Der er en mulighed for at slippe billigere i kontingent som senior. Denne ordning er dog under udfasning fra Jægerforbundets side, således at kun medlemmer, der er født i 1948 eller tidligere kan komme i betragtning.

Evt. indbetalinger for medlemsskab eller andet kan foretages direkte til vores konto. Check siden "Kontakt og konto."