Lodtrækning

Midtthy Jagtforening arrangerer hvert forår og efterår indskydning af jagtriffel

Ved disse lejligheder trækkes der lod blandt medlemmerne om jagtdage på foreningens revir. Fremmødte jægere som deltager i indskydningen har fortrinsret ved lodtrækningen. Har man ikke deltaget i lodtrækningen, er man altid velkommen til at ringe til Simon på tlf. 20317037 for at høre om der er ledige datoer tilbage.

Betaling for jagten sker kontant ved lodtrækningen på indskydningsdagen. Ledige jagtdage kan købes efterfølgende og betales før jagtens påbegyndelse.

Af hensyn til muligt misbrug og beskyttelse af persondata, offentliggøres hverken adresser eller telefonnumre her på siden, med mindre der udtrykkeligt er givet tilsagn om det fra de pågældende. Mangler du et tlf. nummer til din makker, er du meget velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Læs om reglerne for jagten og praktisk information i øvrigt under "Vores Jagtrevir."