Vildtsundhed

Vildtsundhed og sygdomme.

Hvordan er det lige? Når vi står derude fædrelandet med et dyr eller en fugl, bør man tænke lidt over hvilke tegn der kan være på sygdomme, der gør vildtet uegnet til konsum.

I visse situationer har man endda anmeldepligt i forhold til at kunne bremse udbrud af alvorlige vildtsygdomme.

Før skuddet:

På jagten har vi som oftest mulighed for at se lidt om hvordan det pågældende vildt har det.

Her er det vigtigt at være opmærksom på hvordan vildtet opfører sig. Bevæger dyret sig normalt? Er der tegn på "mærkelig" opførsel? Er det afmagret? Tegn på diarre? "Forpjusket" at se på? Hårløse pletter?

Et dyr kan være skadet eller sygt på en måde, som bør få os til at være på vagt. Skadede eller syge dyr bør som udgangspunkt altid fældes, men er det også egnet til komsum? Lad ræven få sin middag, hvis du er i tvivl.

Vi kan imidlertid se lidt nærmere på det, for at afdække nogle af de tvivlsspørgmål vi kan have.

Denne side er en god hjælp: http://www.vildtsundhed.dk/

Siden Vildtsundhed.dk hører under DTU Veterinærinstituttet og støttes af Naturstyrelsen. Siden er ment som en hjælp til jægere og andre, som er i kontakt med vilde dyr.