Referater

Riffel indskydning den 23. september -17:

Indskydningen afvikledes ganske som sædvanligt i højt flot efterårsvejr med sol, varme og uden vind til at forstyrre skydningen.

Fin skydning generelt, selvom man ofte fik svaret, når man spurgte ind til hvordan det gik var: Af h... til! Det betød for det meste at skyttens forventninger knapt stod mål med virkeligheden.

Der blev rettet og checket på realiteterne, så alt endte okay til efterårets riffeljagter.

Sekretariatet kørte på rutinen, og Kajs frankfurtere på grillen var igen "den sikre såt". Der blev selvfølgelig også skudt med kanon før lodtrækningen til jagtdage. Business as usual....

Pragtfuld dag. Dog var det med nogen undring at kun 21 skytter var indskrevet på dagen. Det er under halvdelen af det sædvanlige, og i betragtning af at Ydby Jagtforening indskød tidligt, og Vorupør Jagtforening slet ingen datoer havde i år, havde vi forventet et noget større fremmøde.

Hvorom alting er, så var det en skøn dag i godt selskab. Vi ses igen til foråret. :)

Generalforsamling:

Den 21. september - 17 afholdtes den ordinære generalforsamling i Midtthy Jagtforening hos Simon i Hørdum.

Tage Espersen var ordstyrer, og ledte os med sikker hånd gennem aftenens punkter.

Mødet kørte helt "efter bogen", og afvikledes i god ro og orden. Der blev afgivet fyldestgørende beretninger, og der var genvalg på de opslåede poster.

Formanden undrede sig i beretningen over forløbet og udfaldet for hjortejagten, måske med adresse til Tage, som dog undlod at gå ind i den debat.

Tage løftede dog lidt af sløret for hvilke ændringer der er på vej. Mere herom senere.

Foreningen har igen haft et godt aktivt år, og er økonomisk velstillet.

De formelle punkter afvikledes på ca. 45 minutter, hvorefter det var tid til at spise.

Man fik næsten tårer i øjnene.... Gule ærter, revelsben, sprængt og kogt, to slags pølser, kogt flæsk, kartofler, sennep, rødbeder, og der blev sagt "skål" til en snaps så kold at frosten drev ned af flasken. Det kunne ikke gøres bedre, så stor ros til "Den gamle slagter" i Thisted.

Stor tak til Simon for at stille de skønne lokaler til rådighed, og til de hårdt arbejdende kvinder, som gjorde alting muligt. Skøn aften. :)

Leder.

Så kom vi ind i det nye år 2017, og det er altid spændende, hvad det så kan medbringe af stort og småt. Nyheden fra Midtthy Jagtforening er at medlemsbladet kun udkommer 1 gang årligt, idet vi har vores hjemmeside, Facebook, annoncering i Radio Limfjord og Jægerbladet. Sådan er den fagre nye verden!

Efter utallige møder om jagttider på hjort, er ministrene kommet med forslag, om længere jagttid på spidshjort, hind og kalv, samt lidt kortere tid på store hjorte. Ydermere slipper vi forhåbentlig også for arealbegrænsning, men selvfølgelig skal det først endelig vedtages, inden det falder helt på plads.

Foreløbig er der skudt pænt med hinder og kalve. Også en del store hjorte. Dådyrjagten er veloverstået og mit indtryk er, at der er skudt lidt flere end sidste sæson. Men dog ikke nok, i forhold til den stadig voksende bestand, der er i området. Vi kan håbe og ønske, længere jagttid næste år.

Der er stadigvæk en stor og sund rådyrbestand i Thy. Det er en fornøjelse at betragte de elegante dyr. Og så er det et spændende stykke vildt at jage. Gæssene og ænderne, samt de øvrige vildt arter, er stort set uændret i antal. Dog er der skudt en del ualmindelig flotte ræve.

Til den årligt tilbagevendende trofæudstilling, i Hørdum hallen den 12. april 2017, kommer NC jagtrejser og Hr. Kjølhede fra Klosterheden. Så det skal nok blive en spændende aften, hvor vi selvfølgelig gerne skulle kunne vise alle de flotte trofæer fra sæsonen.

Alt i alt lakker en forhåbentlig god og fornøjelig jagtsæson mod sin slutning. Så er der igen forventningens glæde til åbningen af bukkejagten den 16. maj. En ny æra begynder. Så er vi klar igen!

Knæk og bræk.

Kresten B. Kristensen, formand.

GODT NYTÅR

Jubilæumsår med succes.

2016 var året hvor Midtthy Jagtforening kunne fejre 40 års jubilæum som forening.

Vi i bestyrelsen er stolte over at det trods den fremskredne alder er en forening i fuld vigør. Dette skyldes at vi har nogle dejlige medlemmer, der er villige til at møde op når der afholdes noget.

Præmiewhist har været uændret fra de sidste sæsoner vi er 12 – 20 deltagere hver gang, og vi har nogle hyggelige aftener.

Vi har afholdt rævejagt, reguleringsjagt på ræv, samt harejagt. Alle 3 jagter blev afholdt med ca. 25 deltagere, som vi havde sat som maks. antal.

Vores hundetræning ved Kaj Verner var som altid en succes også med ca. 25 deltagere. Trofæaftenen i Hørdum Hallen var en af de flotteste udstillinger vi har haft, heldigvis havde vi investeret i ekstra plader så der var et afsnit mere end der plejer, og det passede fint til de ca. 80 trofæer der blev udstillet.

Forårets riffelindskydning var med ca. 50 deltagere, hvilket er yderst tilfredsstillende. Dog var der ved efterårets indskydning kun ca. 25 deltagere. Om det skyldes det var flyttet til Istrup i stedet for Faddersbøl vides ikke, men i år har været heldige at få banen i Faddersbøl både forår og efterår.

Vi havde en guidet bustur rundt i Nationalpark Thy fra Stenbjerg til Hanstholm og retur. En rigtig god aften med ca. 60 deltagere (vi måtte have ekstra sæder sat i bussen).

I august afholdt vi vores 40 års jubilæumsfest med 100 deltagere. Det var en rigtig god aften med højt humør.

 Til vores generalforsamling var fremmødt godt 30 medlemmer. (Her kunne godt komme lidt flere). Til vores julehyggeaften var der mødt ca. 40 deltagere op til en rigtig god aften.

Udover ovenstående arrangementer har vi i bestyrelsen været til en del møder, bl.a. omkring de kommende jagttider, hvor ikke mindst jagttid på kronvildt og dåvildt har fyldt en del. Vi har langt hen af vejen følt vi var sat ud på et sidespor, inden debatten omkring disse jagttider gik i gang, men takket være en fornuftig miljøminister ser det ud til at vi i fremtiden får vilkår vi kan leve med.

Vi har haft en nyjæger med på hagljagt ved Naturstyrelsen, vi havde 4 pladser på en af Naturstyrelsens riffeljagter, her var der 1 med fra bestyrelsen, plus 3 af vore medlemmer, som altid er gode til at hjælpe når der afholdes arrangementer.

Trofæaften 2015.

Onsdag den 1. april afholdt vi vores årlige trofæaften i Hørdum Hallen.
Vi i bestyrelsen var noget spændte på, hvor stort et fremmøde der ville komme denne aften, dels fordi det var første gang i ca. 20 år vi ikke afholdt denne aften en torsdag, og så aftenen før påskeferien startede, ville det holde nogle væk ???

Der foruden havde vi ”kun” tilsagn om ca. 45 tilmeldte trofæer, hvor vi de sidste par år har haft 70 – 80 tilmeldte trofæer, men heldigvis kom der ca. samme antal besøgende som vi plejer at have, nemlig ca. 130 fremmødte, og det er nok ca. gennemsnitlig det, vi har haft igennem årene.
Selv om der var noget færre trofæer end der tit har været, lykkedes det (syntes vi selv) at lave en fin udstilling. Der var mange flotte trofæer, og  aldrig har vi haft så mange hovedmonterede trofæer med som i år. Der var både bukke, hjorte & mufloner som hovedmonterede.

Vi åbnede som sædvanlig dørene kl. 18.00, og da klokken var 19.30 bød vi Henning Olsen fra Buhl´s Jagtrejser velkommen. Den næste time tog Henning os med jorden rundt, hvor han viste film og fortalte om hvor mange forskellige jagtformer & vildtarter de tilbyder til os jægere. Et virkeligt godt foredrag med små film ind i mellem.

Derefter fik sweisshunde koordinator Alex Henriksen ordet. Alex fortalte interessant om arbejdet som sweisshundefører, og hvad vi jægere kan / skal gøre i forbindelse med jagt samt vigtigheden af
altid at kontakte en sweisshundefører, selv om man ”ved” det var en forbier man afgav. Dette viser sig nemlig ikke altid at holde stik.

Der var på aftenen mulighed for at besøge de udstillede stande fra Brdr. Vestergård med våben, jagtudstyr. m.m., ligesom Hørecenter Limfjord var tilstede og viste hvad de kan tilbyde af jagthøreværn, høreapparater m.m.

Kl. 21.15 var vi klar til kaffen, og efter dette overrækkelse af præmierne til aftenens vindere.
Alle besøgende havde ved indgangen fået udleveret en stemmeseddel og der blev følgende vindere:

Flotteste Buk:

Bjarne Jørgensen, Vestervig,med en hovedmonteret buk.

Flotteste øvrige trofæ:

Anders Oddershede, Nors, med en hovedmonteret hjort.

Mest specielle  trofæ:

Knud Jørgen Jensen, Østerild, med en 12 ender buk skudt i Polen.

Fælles for alle tre vindere i år var at de var suveræne vindere i hver deres ”klasse”, hvor der tidligere har været næsten dødt løb.
Blandt dem der havde alle tre vindere på deres kupon blev der trukket lod om en præmie. Her vandt Per Kiel Andersen fra Sennels.

Aftenens sidste punkt var udtrækning af præmier på indgangsbilletten, og især den sidste præmie tiltrak som sædvanlig ekstra opmærksomhed. Det var i år en bukkejagt til Polen sponsoreret af Buhl´s Jagtrejser og hvor vi fra Midtthy Jagtforening giver kr. 2.000,- i tilskud til trofæer. Vinderen i år blev Kurt Jensen fra Hassing.
Kurt har ønsket at vente med turen til 2016, og det er der ingen problemer i.

Vi i Midtthy Jagtforening vil gerne takke alle besøgende på aftenen. En særlig tak til alle der har haft trofæer udstillet, til Henning Olsen fra Buhl´s , til Alex Henriksen, til Brdr. Vestergård og til Hørecenter Limfjord, lige ledes vil vi gerne takke alle vores lokale præmiesponsorer.
 
Vi vil samtidig ønske Kurt alt mulig held & lykke med bukkejagten med Buhl´s , og håber Diana vil tilsmile ham med en uforglemmelig jagttur, hvor han vil påskønne sit medlemskab af Midtthy Jagtforening.

Vi er helt sikker tilbage igen i 2016 med trofæaften, og håber på jeres fulde opbakning igen!

På bestyrelsens vegne,
Henrik Larsen.

Status over efteråret 2013.

Vi må sige at vejrguderne ikke altid var med os i Midtthy Jagtforening i efteråret -13. Tirsdag den 17. september havde vi arrangeret en tur til Hanstholm reservatet for at høre hjortebrøl. Her må vi sige at vejrguderne ikke just var med os, da det stod ned i "lårfede" stråler hele dagen, for at sige det på jævnt jysk. Der var dog 20 mand / kvinder der havde trodset dette, og taget regntøjet på og var mødt op. Vi kørte i samlet flo fra Super Spar i Koldby, men 5 minutter efter vi var gået fra bilerne i Tved plantage med retning mod reservatet, holdt det op med at regne. Vi havde en dejlig aften, og så masser af krondyr (dog på lang afstand) og hørte også adskillige hjortebrøl. Da mørket sænkede sig, gik vi tilbage til bilerne, hvor den medbragte kaffe og brød blev indtaget. Så selv om det ikke så for godt ud på forhånd, havde vi en dejlig og næsten tør aften.

Vores generalforsamling blev afhold den 26. september på Hørdum Kro. Der var fremmødt 32 medlemmer, der havde en rolig og saglig generalforsamling. Vi i bestyrelsen benyttede lejligheden til at give Leif Paulsen en lille erkendtlighed for hans arbejde med at få vores hjemmeside "op og køre". Har du for øvrigt været inde og kigge på den? Ellers vil vi opfordre til at du gør det ved førstkommende lejlighed. Du skal klikke på www.midtthyjagtforening.dk. Du er mere end velkommen til at skrive i vores gæstebog derinde, eller sende indlæg hvis du har en god jagthistorie eller andet du ønsker at dele med os andre. Husk - jo mere siden bliver brugt, jo mere interesseant bliver det for andre at klikke ind på siden. Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved gule ærter og en lille en.

Lørdag den 28. september afholdt vi riffelskydning på skydebanen i Faddersbøl. Der kom over 40 skytter for at få indskudt deres riffel denne dag, hvilket vi må sige var rigtig flot. Så vore to skydeinstruktører havde nok at se til dagen igennem. En stor tak skal lyde for deres arbejde. Der blev trukket lod om pladserne til jagtdage på foreningens revir, og alle jagtdage blev udtrukket blandt dem der var skrevet op, plus 5 reserver.

Fra den 8. oktober til den 10. december og igen fra den 7. januar har vi hver tirsdag spillet præmiewhist på Hørdum Kro. Vi har nogle hyggelige aftner, hvopr deltagerantallet har været fra 12 til 18, men vi vil gerne være flere.

Lørdag den 17. november afholdt vi hare jagt i foreningen. Igen i år havde Michael og Kresten været så venlige at lægge terræn til. Dette skal de have stor tak for. Der var fremmødt 22 deltagere, og de oplevede for en sjælden gangs skyld en del harer, så da dagen var omme lå der 8 harer, 2 ræve, 2 snepper og 1 bekkasin på paraden. Dette må vi sige er rigtig flot, på en dag hvor der udelukkende blev jagtet på stubmarker og vintersæd.

Torsdag den 5. december afholdt vi julehygge aften med vildtspil. Da vi havde tilsvarende arrangement i 2012 satte der en voldsom snestorm ind, og minsandten om der ikke i år satte en orkan ind. Men hverken snestormen i 2012 eller "Bodil" i 2013 kunne holde folk hjemme, så vi fik afviklet aftenen med ca. 20 deltagere. Vi er dog overbeviste om at der var kommet en del flere, hvis vejrguderne kunne tænke sig at holde med os til et sådant arrangement. Men trods disse metrologiske udfordringer, er vi i bestyrelsen klar til igen at sammensætte et forårsprogram med et lignende antal arrangementer, og vi håber det er noget der falder i medlemmernes smag og at i vil bakke op om dem.

P.b.v. Henrik Larsen.

Generalforsamling den 26. september -13.

Generalforsamlingen åbnedes med en velkomst fra formand Kresten Kristensen. Som dirigent valgtes Kresten Pejtersen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Derefter fulgte formandens beretning, og kasserer Simon Christensen fremlagde årets regnskab. Begge beretninger blev herefter godkendt af forsamlingen.

Formanden takkede webredaktøren for oprettelse og drift af hjemmesiden, og overrakte en fin gave. (Mange tak for det!)

Der var et par spørgsmål til og fra forsamlingen:

Der blev fra bestyrelsen spurgt om hvordan forsamlingen forholdt sig til evt. at støtte etableringen af en hjortebane i Østerild med op til 100.000,-. Det viste der sig et flertal for, da de fleste ønskede en sådan bane i vores nærhed.

Der blev fra forsamlingen spurgt om jagttider og retningslinjer i forhold til jagt på det klovbærende vildt, og det blev foreslået at lægge disse ud på vores hjemmeside og kontakte Tage Espersen for lige at være helt friske på det.

Der var ingen indkomne forslag.

Der var genvalg på samtlige poster.

Under evt. taltes der om ønsker om kragefælder i foreningen. Niels Lillelund tilbød meget beredvilligt at lave 3 kragefælder til foreningen, mod at få dækket omkostningerne dertil. Super tilbud, som forsamlingen gerne tog imod.

Derefter gik forsamlingen over til de gule ærter og et par skarpe, som foreningen var vært for. Huhada hvor det var godt! (Der er et par billeder under "Fotos".)

Ref.: Leif Paulsen.

Endnu en succesfuld trofæaften 2013.

Torsdag den 11. april -13 afholdt vi vores årlige trofæaften. Vi havde på fornemmelsen at der nok var skudt lidt flere hjorte i området end tidligere år. Derfor havde vi investeret i nye plader og lavet 2 ekstra rubrikker til trofæer, så der var 7 mod tidligere 5 rubrikker. Vi måtte sande at det var ikke det mindste for mange, da de var større og flottere end nogensinde før. Udover udstilling af trofæer, var der udstilling fra Brdr. Vestergård med våben, jagttøj samt alt øvrigt udstyr. Korsholm Jagtrejser var der og fortalte om hvad de har at byde på af jagtrejser rundt om i den store verden. Det var lykkedes for os at få Danmarks Jægerforbunds nye formand, Claus Lind Christensen, herop for at høre lidt om hvad han står for, og hvad han har af fremtidige planer for Jægerforbundet.

Der var præmier til de flotteste udstillede trofæer.

Flotteste buk: Hovedmonteret råbuk fra Bo Hundahl, Thisted.

Flotteste øvrige trofæ: Hovedmonteret kronhjort fra Jesper Dam, Svankjær.

Der var som sædvanligt mange gode gevinster, der blev udtrukket på indgangsbilletten. Her var hovedpræmien en bukkejagt rejse til Polen, sponsoreret af Korsholm Jagtrejser. Dertil havde vi fra Midtthy Jagtforening givet kr. 2000,- til trofæafgift. Den heldige vinder af denne jagtrejse blev Kristian Jensen fra Hassing, der kom afsted på jagten allerede i maj måned og havde en rigtig god tur dernede. Alt i alt var det en rigtig god aften, med masser af jagtfaglighed, ligesom der var mulighed for en god jagtsnak med andre jægere og kammerater. Der var ca. 175 fremmødte.

I bestyrelsen ser vi allerede nu frem til næste års trofæudstilling, og håber Diana vil være med jer derude på jagterne, så vi kan få en ligeså flot udstilling til næste år.                          Se billeder under "Fotos".